در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

200,000 تومان

200,000 تومان

اهداف دوره

بر روی خودروی در حال حرکت، چه نیروهایی اعمال میشوند؟
ابعاد اصلی یک خودرو کدامند؟
خودرو در معرض چه نوع حرکاتی قرار دارد؟
سیستم تعلیق خودرو از چه اجزایی ساخته شده است؟
کدام قطعه یا بخش سیستم تعلیق, ناهمواری های جاده را برطرف میکند؟
در سیستم تعلیق خودرو ناهمواری های سطح جاده بر اساس چه اصولی برطرف میشوند؟
چگونه میتوان از ارتعاش جرم فنر بندی شده جلوگیری کرد؟
کدام بخش, ارتعاش فنرها را دمپ (میرا) می‌کند؟
در سیستم تعلیق خودرو از چه نوع کمک فنر هایی استفاده میشود؟
قبل از تنظیم سیستم فرمان خودرو چه اقداماتی را باید انجام دهید؟
کمک‌فنر تک سیلندری چگونه عمل می‌کند؟
عبارت یا اصطلاح استفاده شده برای نوعی از سیستم تعلیق که در آن حرکت چرخهای روی یک محورمستقیما به چرخهای دیگر منتقل میگردد، چیست؟
عبارت یا اصطلاح استفاده شده برای نوعی از سیستم تعلیق که در آن قسمتی از نیروی یک چرخ به چرخ دیگر در همان محور منتقل می‌گردد چیست؟
برای اتصال چرخها به خودرو از چه ساختاری استفاده میشود؟
سیستم تعلیق چرخ ها چگونه باعث هماهنگی حرکات خودرو میشود؟
توزیع نیروها روی محور جلو و عقب خودرو در حالتهای سکون وحرکت چگونه انجام میشود؟
برای بیان زاویه بین خط مرکزی چرخ و خط عمود بر سطح جاده از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
برای بیان زاویه بین محور چرخش چرخ و خط عمود بر سطح جاده وقتی‌که از پهلو به خودرو نگاه می‌شود، از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
برای بیان زاویه بین خط مرکز محور چرخان نسبت به خط عمود بر سطح جاده که از جلوی خودرو دیده می‌شود، از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
جهت حرکت خودرو بوسیله کدام محور مشخص میشود؟
چه عاملی باعث میشود چرخها در حین دور زدن, عمود بر سطح جاده قرار بگیرند؟
برای بیان زاویه بین محور چرخش چرخ و خط عمود بر سطح جاده از منظر جلوی خودرو از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
علت استفاده از مقدار زاویه تو در سیستم چرخها چیست؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، مجموعه دنده سیاره ای، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.