تعلیق

آموزش مکانیک خودرو – تعلیق

در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.

اهداف دوره

⦿ بر روی خودروی در حال حرکت، چه نیروهایی اعمال میشوند؟
⦿ ابعاد اصلی یک خودرو کدامند؟
⦿ خودرو در معرض چه نوع حرکاتی قرار دارد؟
⦿ سیستم تعلیق خودرو از چه اجزایی ساخته شده است؟
⦿ کدام قطعه یا بخش سیستم تعلیق, ناهمواری های جاده را برطرف میکند؟
⦿ در سیستم تعلیق خودرو ناهمواری های سطح جاده بر اساس چه اصولی برطرف میشوند؟
⦿ چگونه میتوان از ارتعاش جرم فنر بندی شده جلوگیری کرد؟
⦿ کدام بخش, ارتعاش فنرها را دمپ (میرا) می‌کند؟
⦿ در سیستم تعلیق خودرو از چه نوع کمک فنر هایی استفاده میشود؟
⦿ قبل از تنظیم سیستم فرمان خودرو چه اقداماتی را باید انجام دهید؟
⦿ کمک‌فنر تک سیلندری چگونه عمل می‌کند؟
⦿ عبارت یا اصطلاح استفاده شده برای نوعی از سیستم تعلیق که در آن حرکت چرخهای روی یک محورمستقیما به چرخهای دیگر منتقل میگردد، چیست؟
⦿ عبارت یا اصطلاح استفاده شده برای نوعی از سیستم تعلیق که در آن قسمتی از نیروی یک چرخ به چرخ دیگر در همان محور منتقل می‌گردد چیست؟
⦿ برای اتصال چرخها به خودرو از چه ساختاری استفاده میشود؟
⦿ سیستم تعلیق چرخ ها چگونه باعث هماهنگی حرکات خودرو میشود؟
⦿ توزیع نیروها روی محور جلو و عقب خودرو در حالتهای سکون وحرکت چگونه انجام میشود؟
⦿ برای بیان زاویه بین خط مرکزی چرخ و خط عمود بر سطح جاده از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
⦿ برای بیان زاویه بین محور چرخش چرخ و خط عمود بر سطح جاده وقتی‌که از پهلو به خودرو نگاه می‌شود، از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
⦿ برای بیان زاویه بین خط مرکز محور چرخان نسبت به خط عمود بر سطح جاده که از جلوی خودرو دیده می‌شود، از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
⦿ جهت حرکت خودرو بوسیله کدام محور مشخص میشود؟
⦿ چه عاملی باعث میشود چرخها در حین دور زدن, عمود بر سطح جاده قرار بگیرند؟
⦿ برای بیان زاویه بین محور چرخش چرخ و خط عمود بر سطح جاده از منظر جلوی خودرو از چه عبارتی استفاده می‌شود؟
⦿ علت استفاده از مقدار زاویه تو در سیستم چرخها چیست؟

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد.