در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

500,000 تومان

500,000 تومان

اهداف دوره

یک مدار ترانزیستور چگونه فعال می‌شود؟
مقاومت وابسته به نور (LDR) چگونه عمل می‌کند؟
مقاومت وابسته به مغناطیس MDR چگونه عمل می‌کند؟
با استفاده از المنت گرم‌کن خود تنظیم، چگونه میتوان دمای عملکرد قطعات را تامین وتثبیت کرد؟
چگونه می‌توانید جریان الکتریکی را بدون افت توان کنترل نمایید؟
چگونه میتوانید با استفاده از یک گرم‌کن PTC( ضریب دمایی مثبت) جریان را بوسیله سیکل کاری تنظیم و قطعه را سریعاً به دمای عملکرد برسانید؟
چگونه میتوانید دمای عملکرد قطعات را تامین وتثبیت کنید؟
سیم‌های الکتریکی, حامل چه نوع اطلاعاتی هستند و یک اسیلوگراف چگونه عمل می‌کند؟
کاربرد دستگیره‌ها و دکمه‌های اسیلوسکوپ چیست؟
چگونه از اندازه گیری صحیح یک سیگنال به وسیله اسیلوسکوپ اطمینان حاصل میکنید؟
چگونه از حالت دو کانال یک اسیلوسکوپ برای اندازه گیری استفاده می کنید؟
چه نوع سیگنال هایی را میتوان به وسیله اسیلوسکوپ اندازه گیری کرد؟
در عمل چگونه از یک اسیلوسکوپ استفاده می کنید؟
سیگنال مدولاسیون فرکانس (FM) شبیه چه الگوی سیگنالی است؟
سیگنال مدولاسیون پهنای پالس (PWM) شبیه چه الگوی سیگنالی است؟
سیگنال PWM مدولاسیون پهنای باند شبیه چه الگوی سیگنالی است؟
یک سیگنال مدولاسیون دامنه (AM) شبیه چه الگوی سیگنالی است؟
سنسورها چه نوع سیگنالهایی را تولید یا ایجاد می‌کنند؟
در چه نوع ارتباطی الکتریکی یک سیم هم ولتاژ و هم دیتا را منتقل می‌کند؟
چگونه می‌توانید کنترل یونیت‌ها را به شکل شبکه به یکدیگر متصل نمائید؟
کدام شبکه در خودروها استفاده می‌شود و چرا؟
کنترل یونیت‌ها چگونه می‌توانند اطلاعات را با یکدیگر از طریق شبکه CAN مبادله نمایند؟
چگونه مطمئن می‌شوید کنترل یونیت‌ها پیام‌های یکدیگر را در شبکه CAN شناسایی و از احتمال خطای ارتباطی آنها جلوگیری شده است؟
سیگنال‌ها چگونه میتوانند در شبکه CAN بین کنترل یونیت‌ها منتقل شوند؟
چه مکانیزمی از شروع انتقال تمام پیغام‌ها در یک‌زمان جلوگیری می‌کند؟
شبکه CAN را چگونه عیب‌یابی می‌کنید؟
چگونه یک خطا در شبکه CAN تشخیص ورفع میگردد؟
شبکه CAN چگونه ساخته شده و چرا دانستن جانمایی شبکه ضروریست؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.