در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.

اهداف

چگونه یک مدار ترانزیستور تثبیت (برقرار) می‌شود؟
مقاومت وابسته به نور (LDR) چگونه کار می‌کند؟
مقاومت وابسته به مغناطیس MDR چگونه کار می‌کند؟
با استفاده از المنت گرم‌کن خود تنظیم، چگونه میتوان اجزا را به دمای کاریشان رساند و در آنجا حفظ کرد؟
چگونه می‌توانید جریان را بدون افت توان کنترل نمایید؟ چگونه می‌توان بدون افت توان جریان را کنترل کرد؟
با استفاده از گرم‌کن PTC ضریب دمایی مثبت/ جریان را با سیکل کار تنظیم کنید، چگونه می‌توانید قطعه را سریعاً به دمای کاری برسانید؟
چطور می‌توانید اجزا را به‌سرعت به دمای کاری برسانید و به‌دقت آن‌ها را در آنجا حفظ کنید?
سیم‌ها چه اطلاعاتی را حمل می‌کنند؟ یک اسیلوگراف چگونه کار می‌کند؟
کاربرد دستگیره‌ها و دکمه‌های اسیلوسکوپ چیست؟
چگونه از اندازه گیری صحیح یک سیگنال به وسیله اسیلوسکوپ اطمینان حاصب می کنید ؟
چگونه از یک اسیلوسکوپ برای اندازه گیری دو کانال استفاده می کنید ؟
چه نوع سیگنال هایی را میتوان به وسیله اسیلوسکوپ اندازه گیری کرد ؟
در عمل چگونه از اسیلوسکوپ استفاده می کنید ؟
سیگنال مدولاسیون فرکانس (FM) شبیه چیست؟
سیگنال مدولاسیون پهنای پالس (PWM) چه شکلی است؟
سیگنال PWM مدولاسیون پهنای باند چه شکلی است؟
یک سیگنال مدولاسیون دامنه (AM) به چه شبیه است؟
چه نوع سیگنالهای سنسورها را فعال می‌کنند؟
در چه نوع ارتباطی هر سیم هم ولتاژ و هم دیتا را منتقل می‌کند؟
در چه نوع ارتباطی هر سیم هم ولتاژ و هم دیتا را منتقل می‌کند؟
چگونه می‌توانید کنترل یونیت‌ها را به شکل شبکه به یکدیگر وصل کنید؟
کدام شبکه در وسایل نقلیه موتور استفاده می‌شود و چرا؟
یونیت‌های کنترلی چگونه می‌توانند اطلاعات را با یکدیگر از طریق شبکه CAN تبادل نمایند؟
چگونه مطمئن می‌شوید که کنترل یونیت‌ها پیام‌های یکدیگر را در شبکه CAN می‌شناسند و از خطا در ارتباطات آن‌ها جلوگیری شده است؟
سیگنال‌ها چگونه می‌توانند بین کنترل یونیت‌ها منتقل شوند? در شبکه CAN،
چه مکانیزمی از شروع انتقال تمام پیغام‌ها در یک‌زمان جلوگیری می‌کند؟
شبکه CAN را چگونه عیب‌یابی می‌کنید؟
چگونه یک خطا در شبکه CAN تشخیص داده می‌شود و پاسخ آن چیست؟
شبکه CAN چگونه ساخته شده است و چرا دانستن جانمایی شبکه ضروریست؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.