در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.

اهداف

تغییر موقعیت و زمان را چه می‌نامید؟
وقتیکه دو سطح با یکدیگر تماس حاصل می‌کنند و به یکدیگر مالیده می‌شوند، چه ایجاد می‌شود؟
کدام قانون بیان میکند که فشار وارد شده به محفظه بسته مایع بطور مساوی به همه جهات حرکت میکند با استفاده از سیستم هیدرولیکی چگونه می‌توانید نیرو را افزایش دهید؟
چگونه می‌توانیم افزایش نیرو را محاسبه کنیم؟
با چه‌کاری خودروی متحرک را متوقف کرده و در جای خود نگه می‌دارید؟
سیلندر ترمز چگونه کار می‌کند؟
کدام اعضاء حرکت روغن ترمز بین پمپ ترمز و پیستون ترمز یا کالیپر را میسر می‌کنند؟
کدام عضو بوسیله لنت ترمز کند (آهسته) می‌شود
کدام عضو نیروی ترمز را به قطعات زیرین انتقال می‌دهد و پیستون را در جای خود نگه می‌دارد
کدام عضو بین دیسک ترمز و خودرو اصطکاک ایجاد می‌کند؟
ترمز دیسکی چگونه کار می‌کند؟
ترمز کاسه‌ای چگونه کار میکند؟
با چه انواعی از ترمز کاسه‌ای می‌توانید مواجه شوید؟
بوستر ترمز چگونه کار می کند؟
کدام عضو این اطمینان را حاصل می‌کند که چرخهای عقب در حین ترمز گیری قفل نکنند؟
چه سیستمی این اطمینان را حاصل می‌کند که وقتی خودرو در پارک است ساکن بماند؟
چگونه نیروی پدال ترمز به سیلندر ترمز چرخ منتقل می‌شود؟
کدام سنسور سطح روغن ترمز را اندازه‌گیری می‌کند؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.