ترمز

آموزش مکانیک خودرو – ترمز

در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.

اهداف دوره

⦿ برای بیان تغییرات موقعیت و زمان یک جسم, از چه عبارتی استفاده میشود؟
⦿ برای بیان میزان نیروی تماسی بین دو سطح, از چه عبارتی استفاده میشود؟
⦿ جمله “فشار وارد شده به محفظه بسته مایع, بطور مساوی به همه جهات حرکت میکند”. بیانگر کدام قانون می باشد؟
⦿ چگونه می‌توان با استفاده از سیستم هیدرولیک نیرو را افزایش داد؟
⦿ چگونه می‌توانید افزایش نیرو را محاسبه کنید؟
⦿ خودروی متحرک بوسیله چه مکانیزمی متوقف میگردد؟
⦿ سیلندر ترمز چگونه عمل می‌کند؟
⦿ کدام قطعه باعث انتقال روغن بین پمپ و پیستون ترمز یا کالیپر میشود؟
⦿ لنت ترمز باعث کاهش سرعت یا توقف کدام قطعه می‌شود؟
⦿ نیروی ترمز بوسیله چه قطعه ای به قطعات سیستم ترمز انتقال و پیستون را در جای خود تثبیت میکند؟
⦿ کدام قطعه بین دیسک ترمز و خودرو اصطکاک ایجاد می‌کند؟
⦿ ترمز دیسکی چگونه عمل می‌کند؟
⦿ ترمز کاسه‌ای چگونه عمل میکند؟
⦿ انواع سیستم ترمز کاسه‌ای کدامند؟
⦿ بوستر ترمز چگونه عمل می کند؟
⦿ کدام مکانیزم یا قطعه از قفل شدن چرخهای عقب خودرو جلوگیری میکند؟
⦿ چه سیستمی باعث توقف خودرو در زمان پارک میشود؟
⦿ نیروی پدال ترمز چگونه به سیلندر ترمز چرخ منتقل می‌شود؟
⦿ سطح روغن ترمز بوسیله کدام سنسور اندازه گیری میشود؟

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد.