در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

250,000 تومان

250,000 تومان

اهداف دوره

برای بیان تغییرات موقعیت و زمان یک جسم, از چه عبارتی استفاده میشود؟
برای بیان میزان نیروی تماسی بین دو سطح, از چه عبارتی استفاده میشود؟
جمله “فشار وارد شده به محفظه بسته مایع, بطور مساوی به همه جهات حرکت میکند”. بیانگر کدام قانون می باشد؟
چگونه می‌توان با استفاده از سیستم هیدرولیک نیرو را افزایش داد؟
چگونه می‌توانید افزایش نیرو را محاسبه کنید؟
خودروی متحرک بوسیله چه مکانیزمی متوقف میگردد؟
سیلندر ترمز چگونه عمل می‌کند؟
کدام قطعه باعث انتقال روغن بین پمپ و پیستون ترمز یا کالیپر میشود؟
لنت ترمز باعث کاهش سرعت یا توقف کدام قطعه می‌شود؟
نیروی ترمز بوسیله چه قطعه ای به قطعات سیستم ترمز انتقال و پیستون را در جای خود تثبیت میکند؟
کدام قطعه بین دیسک ترمز و خودرو اصطکاک ایجاد می‌کند؟
ترمز دیسکی چگونه عمل می‌کند؟
ترمز کاسه‌ای چگونه عمل میکند؟
انواع سیستم ترمز کاسه‌ای کدامند؟
بوستر ترمز چگونه عمل می کند؟
کدام مکانیزم یا قطعه از قفل شدن چرخهای عقب خودرو جلوگیری میکند؟
چه سیستمی باعث توقف خودرو در زمان پارک میشود؟
نیروی پدال ترمز چگونه به سیلندر ترمز چرخ منتقل می‌شود؟
سطح روغن ترمز بوسیله کدام سنسور اندازه گیری میشود؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، مجموعه دنده سیاره ای، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.