در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

300,000 تومان

300,000 تومان

اهداف دوره

در سیستم کنترل پایداری خودرو( ESP)از چه نوع سنسور وعملگرهایی استفاده میشود؟
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو( ESP) چیست و شامل چه اجزایی می باشد؟
سیستمESP در وضعیت‌های کم یا بیش دور زنی چگونه عمل می‌کند؟
سیستم ESP از چه اجزایی تشکیل شده است؟
سیستم ESP در شرایط گوناگون چگونه عمل می‌کند؟
پمپ فشارقوی در سیستم ESP چگونه عمل میکند؟
سنسور القایی سرعت چرخ در سیستم ESP چگونه عمل می‌کند؟
سنسور سرعت چرخ چگونه عمل می‌کند؟
در زمان فعال بودن سیستم ESP چگونه میتوان فشار هیدرولیکی سیستم ترمز را افزایش داد؟
چگونه میتوان در زمان تصادف خودرو, شدت جراحت سرنشینان را کاهش داد؟
در زمان تصادف خودرو, کنترل یونیت کیسه هوا چگونه لحظه و نیروی صحیح باز شدن کیسه های هوا را مشخص وتنظیم میکند؟
نکات صحیح ایمنی در زمان انجام کارهای تعمیراتی بر روی خودروی دارای کیسه هوا چیست؟
گاز مورد نیاز برای پر کردن کیسه هوا توسط کدام قطعه تأمین میشود؟
کیسه هوای دومرحله‌ای چگونه عمل می‌کند؟
کدام کیسه هوا به‌وسیله مخزن ذخیره عمل می‌کند؟
اشغال صندلی سرنشین بوسیله کدام سنسور تشخیص داده میشود؟
موقعیت صندلی بوسیله کدام سنسور تشخیص داده میشود؟
در زمان حادثه کدام کمربند ها سرنشینان را محافظت میکنند؟
وظیفه کشیدن کمربند در زمان تصادف بر عهده کدام قطعه می باشد؟
کدام سیستم در زمان تصادف خودرو با عابر (سر عابر) از جراحت‌های وارده به اعضای بدن عابر تا حد امکان جلوگیری میکند؟
در زمان وارد شدن ضربه از عقب خودرو کدام سیستم از وارد شدن ضربه ناگهانی به سرنشیان جلوگیری میکند؟
کدام سنسور شتاب خودرو را اندازه‌گیری می‌کند؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.