در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.

اهداف

کدام سنسورها یا عملگرها از قسمت‌های برنامه کنترل پایداری ESP هستند؟
برنامه کنترل پایداری الکترونیکی چیست و چه سیستمی را شامل می‌گردد؟
ESP در وضعیت‌های کم/بیش دور زنی چگونه دخالت می‌کند؟
چه اجزایی سیستم ESP را تشکیل می‌دهند؟
ESP در شرایط گوناگون عملکردی چگونه کار می‌کند؟
پمپ فشارقوی در سیستم ESP چگونه کار میکند؟
سنسور القایی سرعت چرخ چگونه کار می‌کند؟
سنسور سرعت چرخ چگونه کار می‌کند؟
وقتی‌که ESP فعال است چگونه می‌توان فشار ترمز را بالا نگهداشت؟
چون که میتوانید خط جراحت را در هنگام رخ دادن حادثه (تصادف) کاهش دهید؟
چگونه کنترل یونیت کیسه هوای صحیح را در لحظه صحیح و با نیروی صحیح باز می‌کند؟
چگونه می‌توانید بر روی خودرویی که کیسه هوا بر روی آن نصب‌شده است با ایمنی کارکنید؟
کدام قطعه گاز را برای پر کردن کیسه هوا تأمین می‌کند؟
کیسه هوای دومرحله‌ای چگونه کار می‌کند؟
کدام کیسه هوا به‌وسیله مخزن ذخیره عمل می‌کند (باز می‌شود)؟
کدام سنسور تشخیص می‌دهد که صندلی سرنشین اشغال‌شده است؟
کدام سنسور وضعیت اشغال شدن صندلی سرنشین خودرو را تشخیص می‌دهد؟
کدام سنسور موقعیت صندلی را تشخیص می دهد؟
در زمان حادثه کدام کمربند سرنشینان را محافظت میکنند؟
کدام عضو مسئول کشیدن کمربند در حین تصادف است؟
کدام سیستم این اطمینان را حاصل می‌کند که در صورت تصادف با عابر (سر عابر) از جراحت‌های وارده به اعضای بدن عابر تا جای ممکن جلوگیری گردد
کدام سیستم در هنگام رخ دادن ضربه از عقب از وارد شدن ضربه ناگهانی می‌تواند جلوگیری نماید؟
کدام سنسور شتاب خودرو را اندازه‌گیری می‌کند؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.