آموزش آنلاین مکانیک و الکترونیک خودرو

کارآموز چیست؟

آموزش آنلاین مکانیک و الکترونیک خودرو

آیا علاقه‌مند هستید که با زبانی ساده، تعمیرات خودرو و نحوه عملکرد سیستم های مربوط به آن را یاد بگیرید؟
سامانه آموزش آنلاین خودرو “کارآموز”، با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی ها، تمامی سیستم های مکانیک و الکترونیک خودرو را آموزش می دهد.

محتوای تعاملی

فیلم های آموزشی

مقالات آموزشی

انیمیشن و تصویر

منطبق بر ASE

متن های کوتاه

دسترسی از موبایل

پشتیبانی فنی

کارآموز چیست

دوره های کارآموز