در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.

اهداف

کدام نوع گیربکس‌ها دنده‌ها را به‌طور خودکار انتخاب می‌کنند؟
چگونه گشتاور از موتور به شفت ورودی گیربکس اتوماتیک منتقل گشته و افزایش می‌یابد؟
کدام عضو برای قفل‌کردن اجزای دنده سیاره‌ای استفاده می‌شود؟
کدام عضو مجموعه سیاره‌ای را در گیربکس اتوماتیک درگیر می‌کند؟
با کدام مجموعه چرخ‌دنده سیاره‌ای هایی می‌توانید روبرو شوید و ویژگی‌های آن‌ها چیست؟
چگونه می‌توان گیربکسی را که گشتاور و سرعت را ضمن تحت بار بودن کاهش یا افزایش دهد، ساخت؟
نام نسبت دنده‌های گوناگون در گیربکس اتوماتیک چیست؟
کدام عضو تعویض دنده را کنترل می‌کند؟
چگونه شما می‌توانید در همه شرایط کاری و بدون دخالت راننده به‌طور پیوسته به نسبت دنده صحیح دست بیابید؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.