در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، مجموعه دنده سیاره ای، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

300,000 تومان

300,000 تومان

محتوای دوره

اهداف دوره

در کدام نوع از گیربکس‌ها, دنده‌ها به‌طور خودکار انتخاب میشوند؟
انتقال و افزایش گشتاور موتور به شفت ورودی گیربکس اتوماتیک چگونه انجام میشود؟
برای قفل‌کردن اجزای دنده سیاره‌ای از چه مکانیزم یا قطعه ای استفاده می‌شود؟
مجموعه دنده سیاره‌ای در گیربکس اتوماتیک بوسیله چه قطعه ای درگیر میشود؟
انواع و مشخصات مجموعه چرخ‌دنده سیاره‌ای ها در گیربکس های اتوماتیک کدامند؟
گیربکس با قابلیت کاهش ویا افزایش گشتاور و سرعت, ضمن تحت بار بودن, چگونه طراحی میشود؟
نسبت دنده‌های گوناگون در گیربکس اتوماتیک چگونه نام گذاری میشوند؟
تعویض دنده توسط چه مکانیزمی کنترل می‌شود؟
در یک گیربکس اتوماتیک, نسبت دنده صحیح و پیوسته چگونه در تمام شرایط کاری و بدون دخالت راننده ایجاد میشود؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.