در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

400,000 تومان

400,000 تومان

اهداف دوره

در زمانی که آلترناتور قادر به تولید انرژی الکتریکی کافی نیست, انرژی الکتریکی آن بوسیله چه قطعه یا سیستمی تولید میشود؟
در ساختار باتری اسید-سرب از چه سیستمی استفاده شده و در زمان شارژ و دشارژ آن چه عمل شیمیایی رخ میدهد؟
باتری های سرب-اسیدی چه مشخصات الکتریکی دارند؟
وضعیت شارژ یک باتری سرب – اسیدی چگونه مشخص میشود؟
وضعیت یک باتری تهویه دار دارای درپوش را چگونه کنترل وبررسی می‌کنید؟
موتور خودرو بوسیله چه مکانیزمی روشن می‌شود؟
کدام قطعه استارتر، دنده پینیون را فعال کرده و از عدم چرخش استارتر توسط موتور خودرو اطمینان حاصل می‌کند؟
جریان الکتریکی استارتر چگونه تغییر کرده و دوشاخه چگونه عمل می‌کند؟
مدارهای الکتریکی سیستم استارتر را در حالت روشن نشدن موتور و عدم چرخش میل‌لنگ موتور چگونه عیب‌یابی می‌کنید؟
چگونه در آلترناتور ولتاژ AC از طریق القاء تولید و سپس به یک ولتاژ DC تبدیل می‌شود؟
آلترناتور جریان الکتریکی مصرف‌کننده‌ها را چگونه تأمین می‌کند؟
انرژی الکتریکی موردنیاز سیستم شارژ خودرو چگونه تأمین میشود؟
جریان الکتریکی توسط کدام قطعه آلترناتور تولید می‌شود؟
میدان مغناطیسی توسط کدام قطعه آلترناتور تأمین می‌شود؟
تثبیت ولتاژ آلترناتور چگونه انجام می‌شود؟
ایراد الکتریکی در سیستم شارژ چگونه تشخیص داده می شود؟
ولتاژ سه فاز AC چگونه به DC تبدیل شده و یک مولد چگونه یک ولتاژ سه فازی تولید می‌کند؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.