در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.

اهداف

چه قطعه‌ای، انرژی الکتریکی آلترناتور را در زمانی که آلترناتور قادر به تولید انرژی الکتریکی کافی نیست تولید می‌کند؟
ساختمان باتری اسید-سرب چگونه است و در زمان شارژ و دشارژ این نوع باتری چه اتفاقی می‌افتد؟
باتری سرب-اسیدی چه مشخصاتی دارند؟
وضعیت شارژ یک باتری سرب – اسیدی را چگونه تعیین می‌کنید؟
وضعیت یک باتری تهویه دار دارای درپوش را چگونه کنترل می‌کنید
موتور چگونه روشن می‌شود؟
کدام قطعه استارتر، دنده پینیون را فعال کرده و از عدم چرخش استارتر توسط موتور خودرو اطمینان حاصل می‌کند؟
جریان الکتریکی استارتر چگونه تغییر می‌کند و دوشاخه چگونه عمل می‌کند؟
مدارهای الکتریکی سیستم استارتر را در حالت روشن نشدن موتور و عدم چرخش میل‌لنگ موتور چگونه عیب‌یابی می‌کنید.
چگونه در آلترناتور ولتاژ AC از طریق القاء تولید و سپس به یک ولتاژ DC تبدیل می‌شود؟
چگونه در آلترناتور ولتاژ AC از طریق القاء تولید و سپس به یک ولتاژ DC تبدیل می‌شود؟
آلترناتور جریان الکتریکی مصرف‌کننده‌ها را چگونه تأمین می‌کند؟
چگونه می‌توانید انرژی الکتریکی موردنیاز سیستم شارژ خودرو را تأمین کنید؟
جریان الکتریکی توسط کدام قطعه آلترناتور تولید می‌شود؟
میدان مغناطیسی توسط کدام قطعه آلترناتور تأمین می‌شود؟
تثبیت ولتاژ آلترناتور چگونه انجام می‌شود؟
ایراد الکتریکی در سیستم شارژ چگونه تشخیص داده می شود ؟
ولتاژ سه فاز Ac چگونه به DC تبدیل می شود؟ یک مولد چگونه یک ولتاژ سه فازی تولید می‌کند؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.