استارت و شارژ

آموزش الکترونیک خودرو – استارت و شارژ

در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.

اهداف دوره

⦿ در زمانی که آلترناتور قادر به تولید انرژی الکتریکی کافی نیست, انرژی الکتریکی آن بوسیله چه قطعه یا سیستمی تولید میشود؟
⦿ در ساختار باتری اسید-سرب از چه سیستمی استفاده شده و در زمان شارژ و دشارژ آن چه عمل شیمیایی رخ میدهد؟
⦿ باتری های سرب-اسیدی چه مشخصات الکتریکی دارند؟
⦿ وضعیت شارژ یک باتری سرب – اسیدی چگونه مشخص میشود؟
⦿ وضعیت یک باتری تهویه دار دارای درپوش را چگونه کنترل وبررسی می‌کنید؟
⦿ موتور خودرو بوسیله چه مکانیزمی روشن می‌شود؟
⦿ کدام قطعه استارتر، دنده پینیون را فعال کرده و از عدم چرخش استارتر توسط موتور خودرو اطمینان حاصل می‌کند؟
⦿ جریان الکتریکی استارتر چگونه تغییر کرده و دوشاخه چگونه عمل می‌کند؟
⦿ مدارهای الکتریکی سیستم استارتر را در حالت روشن نشدن موتور و عدم چرخش میل‌لنگ موتور چگونه عیب‌یابی می‌کنید؟
⦿ چگونه در آلترناتور ولتاژ AC از طریق القاء تولید و سپس به یک ولتاژ DC تبدیل می‌شود؟
⦿ آلترناتور جریان الکتریکی مصرف‌کننده‌ها را چگونه تأمین می‌کند؟
⦿ انرژی الکتریکی موردنیاز سیستم شارژ خودرو چگونه تأمین میشود؟
⦿ جریان الکتریکی توسط کدام قطعه آلترناتور تولید می‌شود؟
⦿ میدان مغناطیسی توسط کدام قطعه آلترناتور تأمین می‌شود؟
⦿ تثبیت ولتاژ آلترناتور چگونه انجام می‌شود؟
⦿ ایراد الکتریکی در سیستم شارژ چگونه تشخیص داده می شود؟
⦿ ولتاژ سه فاز AC چگونه به DC تبدیل شده و یک مولد چگونه یک ولتاژ سه فازی تولید می‌کند؟

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد.