در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.

اهداف

کدام تغییر انرژی بیشتری را مصرف می‌کند؟
چگونه می‌توانید بر دمای داخل خودرو تأثیر بگذارید؟
چگونه می‌توانید دمای داخل خودرو را مطابق با دلخواه خود تنظیم کنید؟
یک سیستم تهویه مطبوع چگونه کار می‌کند؟
حرکت گرما را چه می‌نامید؟
وقتی‌که ماده حالت خود را تغییر می‌دهد آن را چه می‌نامید؟
کدام سیستم گرمایش اتاق را تأمین می‌کند؟
کدام قطعه از سیستم کنترل دما (اقلیم) فضای داخلی را گرم می‌کند؟
تفاوت بین یک سیستم تهویه مطبوع تنظیم‌شده و یک سیستم تهویه مطبوع بدون تنظیم چیست؟
در کدام قطعه مبرد برای سرد کردن داخل اتاق تبخیر می‌شود؟
کدام عضو فشار را در سیستم تهویه مطبوع تأمین می‌کند؟
کدام عضو مبرد را سرد می‌کند؟
کدام قطعه باعث کاهش ثابت فشار و دمای مبرد می‌شود؟
کدام قطعه از رسیدن مایع مبرد به کمپرسور جلوگیری می‌کند؟
چه نوع اوریفیس خود را بسته به دما مطابقت می‌دهد؟
کدام قطعه مبرد رطوبت و کثیفی را از مبرد جدا می‌کند؟
چگونه مبرد یک سیستم کولر را تعویض می‌کنید؟
چگونه سیکل مبرد در سیستم کولر کامل می‌شود؟
چرا مبرد در دماهای مختلف تغییر حالت می‌دهد، برای مثال نسبت به آب؟
برای چه باید مبرد را با دقت حمل (یا نگهداری) کرد؟
چگونه اجزای سیستم کولر به یکدیگر متصل می‌گردند؟
چگونه از آسیب دیدن سیستم تهویه مطبوع(کولر) جلوگیری می‌شود؟
کدام کوپلینگ (کلاچ)کمپرسور کولر را قادر روش یا خاموش شدن می‌سازد؟
توانایی اواپراتور برای استخراج گرما از جریان هوا را چه می‌نامید؟
روشی که عموماً برای تشخیص نشتی در سیستم کولر استفاده می‌شود چیست؟
روش تشخیص نشتی را که با استفاده از گاز خنثی انجام می‌گردد چه می‌نامید؟
شما روش تشخیص نشت که در آن از دستگاهی که ترکیب هوا را اندازه‌گیری می‌کند استفاده می‌شود را چه می‌نامید؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.