در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

500,000 تومان

500,000 تومان

اهداف دوره

در کدام تغییر حالت ماده, انرژی بیشتری مصرف میشود؟
چگونه می‌توانید دمای داخل خودرو تنظیم کنید؟
یک سیستم تهویه مطبوع چگونه عمل می‌کند؟
تغییر حالت ماده چه نامیده میشود؟
گرمایش داخل اتاق خودرو توسط کدام سیستم تامین میشود؟
کدام قطعه سیستم تهویه مطبوع, فضای داخلی اتاق خودرو را گرم می‌کند؟
تفاوت بین یک سیستم تهویه مطبوع تنظیم‌شده و بدون تنظیم چیست؟
در کدام قطعه سیستم تهویه مطبوع, مبرد برای سرد کردن داخل اتاق خودرو تبخیر می‌شود؟
کدام قطعه سیستم تهویه مطبوع, فشار سیستم را تأمین می‌کند؟
کدام قطعه مبرد را سرد می‌کند؟
کدام قطعه باعث کاهش ثابت فشار و دمای مبرد می‌شود؟
کدام قطعه از رسیدن مایع مبرد به کمپرسور جلوگیری می‌کند؟
در سیستم تهویه مطبوع, چه نوع اوریفیسی متناسب با دما عمل میکند؟
کدام قطعه در سیستم تهویه مطبوع رطوبت و کثیفی را از مبرد جدا می‌کند؟
در یک سیستم تهویه مطبوع, مبرد راچگونه تعویض می‌کنید؟
در سیستم تهویه مطبوع, سیکل مبرد چگونه تکمیل می‌شود؟
چرا مبرد سیستم تهویه مطبوع در دماهای مختلف تغییر حالت می‌دهد؟
چرا بایستی مبرد سیستم تهویه مطبوع را بادقت حمل ونگهداری کرد؟
چگونه اجزای سیستم تهویه مطبوع به یکدیگر متصل می‌شوند؟
چگونه میتوان از آسیب رسیدن به سیستم تهویه مطبوع جلوگیری کرد؟
کوپلینگ کلاچ کمپرسور سیستم تهویه مطبوع, بوسیله چه مکانیسمی فعال وغیر فعال میشود؟
توانایی وظرفیت اواپراتور سیستم تهویه مطبوع برای استخراج وجذب گرما چه نامیده میشود؟
برای تشخیص نشتی در سیستم تهویه مطبوع معمولا از چه روشی استفاده میشود؟
روش تشخیص نشتی در سیستم تهویه مطبوع که با استفاده از گاز خنثی انجام می‌گردد چه نامیده میشود؟
روش تشخیص نشتی در سیستم تهویه مطبوع که در آن از دستگاه اندازه گیر ترکیب هوا استفاده می‌شود چه نامیده میشود؟

در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی اصول الکتریسیته ، ولتاژ مستقیم و متناوب، ولت‌متر، اهم‌متر، آمپرمتر، مولتی‌متر اتوماتیک، قانون وات و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش مبانی الکتریسیته خودرو به بررسی کوئل ، خازن، نیروی لورنز، دیود، ترانزیستور، موتور الکتریکی، الکترومغناطیس، القا الکتریکی، رله، عیب یابی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی شیر برقی کنیستر، شیر کنترل دور آرام موتور، سیستم پاشش چندنقطه‌ای، سوخت‌رسانی انژکتوری، موتور پله‌ای و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سوخت رسانی خودرو به بررسی سنسور سرعت، سنسور ضربه، سنسور القایی، سنسور اکسیژن، سنسور دمای مایع خنک‌کننده، کاتالیست کانورتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم های ایمنی خودرو به بررسی سیستم ESP ، سیستم ترمز الکترونیکی، کیسه هوای دومرحله‌ای، سوئیچ اشغال صندلی، بوستر ترمز فعال و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم الکترونیک و شبکه خودرو به بررسی ترانزیستور ، گرم‌کن تنظیم شونده توسط duty cycle، اسیلوسکوپ، اسیلوگراف، CAN باس، توپولوژی، پروتکل و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش سیستم استارت و شارژ خودرو به بررسی باتری سرب-اسیدی، طراحی باتری سرب-اسیدی، باتری سرب –اسیدی: اندازه‌گیری، هیدرومتر، آلترناتور و … پرداخته می شود.