تهویه مطبوع

آموزش الکترونیک خودرو – تهویه مطبوع

در دوره آموزش تهویه مطبوع خودرو به بررسی انواع تبادل انرژی حرارتی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، اوریفیس ثابت، انباره، اوریفیس متغیر و فیلتر خشک‌کن و … پرداخته می شود.

اهداف دوره

⦿ در کدام تغییر حالت ماده, انرژی بیشتری مصرف میشود؟
⦿ چگونه می‌توانید دمای داخل خودرو تنظیم کنید؟
⦿ یک سیستم تهویه مطبوع چگونه عمل می‌کند؟
⦿ تغییر حالت ماده چه نامیده میشود؟
⦿ گرمایش داخل اتاق خودرو توسط کدام سیستم تامین میشود؟
⦿ کدام قطعه سیستم تهویه مطبوع, فضای داخلی اتاق خودرو را گرم می‌کند؟
⦿ تفاوت بین یک سیستم تهویه مطبوع تنظیم‌شده و بدون تنظیم چیست؟
⦿ در کدام قطعه سیستم تهویه مطبوع, مبرد برای سرد کردن داخل اتاق خودرو تبخیر می‌شود؟
⦿ کدام قطعه سیستم تهویه مطبوع, فشار سیستم را تأمین می‌کند؟
⦿ کدام قطعه مبرد را سرد می‌کند؟
⦿ کدام قطعه باعث کاهش ثابت فشار و دمای مبرد می‌شود؟
⦿ کدام قطعه از رسیدن مایع مبرد به کمپرسور جلوگیری می‌کند؟
⦿ در سیستم تهویه مطبوع, چه نوع اوریفیسی متناسب با دما عمل میکند؟
⦿ کدام قطعه در سیستم تهویه مطبوع رطوبت و کثیفی را از مبرد جدا می‌کند؟
⦿ در یک سیستم تهویه مطبوع, مبرد راچگونه تعویض می‌کنید؟
⦿ در سیستم تهویه مطبوع, سیکل مبرد چگونه تکمیل می‌شود؟
⦿ چرا مبرد سیستم تهویه مطبوع در دماهای مختلف تغییر حالت می‌دهد؟
⦿ چرا بایستی مبرد سیستم تهویه مطبوع را بادقت حمل ونگهداری کرد؟
⦿ چگونه اجزای سیستم تهویه مطبوع به یکدیگر متصل می‌شوند؟
⦿ چگونه میتوان از آسیب رسیدن به سیستم تهویه مطبوع جلوگیری کرد؟
⦿ کوپلینگ کلاچ کمپرسور سیستم تهویه مطبوع, بوسیله چه مکانیسمی فعال وغیر فعال میشود؟
⦿ توانایی وظرفیت اواپراتور سیستم تهویه مطبوع برای استخراج وجذب گرما چه نامیده میشود؟
⦿ برای تشخیص نشتی در سیستم تهویه مطبوع معمولا از چه روشی استفاده میشود؟
⦿ روش تشخیص نشتی در سیستم تهویه مطبوع که با استفاده از گاز خنثی انجام می‌گردد چه نامیده میشود؟
⦿ روش تشخیص نشتی در سیستم تهویه مطبوع که در آن از دستگاه اندازه گیر ترکیب هوا استفاده می‌شود چه نامیده میشود؟

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد.