در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.

اهداف

کدام چرخها در خودرو می‌توانند متحرک باشند؟
چگونه انتقال قدرت بین دو محور که هم‌راستا نیستند را انجام می‌دهید؟
چگونه سیستم انتقال قدرت را خلاص می‌کنند؟
کدام قطعه فلایویل را به گیربکس وصل میکند؟
با چه سیستم‌هایی کلاچ آزاد می‌شود؟
چطور می‌توانید سرعت موتور را تغییر دهید؟
چگونه نسبت دنده های مختلف انتخاب میشوند؟
چه شفت‌هایی را می‌توان در گیربکس پیدا کرد؟
کدام قطعه انتخاب دنده صحیح را ممکن می سازد؟
چطور دنده‌ها سریع و نرم تغییر می‌کنند؟
کدام دنده‌ها برای ایجاد انتقال قدرت‌های گوناگون استفاده می‌شوند؟
کدام قطعه بین سرعت چرخهای محرک اختلاف ایجاد می‌کند؟
چگونه حرکت چرخشی یکنواخت از یک محور به دیگری که در یک راستا نیستند، انتقال می‌یابد؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.