در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

250,000 تومان

250,000 تومان

اهداف دوره

در خودرو کدام چرخها میتوانند متحرک باشند؟
انتقال قدرت بین دو محور ناهم‌راستا چگونه انجام میگردد؟
سیستم انتقال قدرت چگونه در حالت خلاص قرار میگیرد؟
کدام قطعه فلایویل را به گیربکس متصل میکند؟
سیستم کلاچ بوسیله چه مکانیزم هایی فعال میشود؟
سرعت موتور بوسیله چه مکانیزم یا بخشی تغییر میکند؟
نسبت دنده های مختلف در گیربکس چگونه انتخاب میشوند؟
در گیربکس ها معمولا از چه نوع شفت ویا محور هایی استفاده میکنند؟
انتخاب صحیح دنده توسط چه قطعه یا مکانیزمی انجام میشود؟
از چه سیستمی جهت تعویض سریع وراحت دنده ها استفاده میشود؟
برای انتقال قدرت‌های مختلف از چه دنده هایی استفاده می‌شوند؟
جهت ایجاد اختلاف بین سرعت چرخهای محرک از چه مکانیزمی استفاده میشود؟
حرکت چرخشی یکنواخت از یک محور به یک محور ناهم راستا چگونه منتقل میشود؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، مجموعه دنده سیاره ای، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.