شبیه ساز عیب یابی خودرو – پمپ سوخت

شبیه ساز عیب یابی خودرو – پمپ سوخت

در این دوره به بررسی و عیب یابی معیوب شدن رله پمپ سوخت، بسته یا باز بودن مداوم سوئیچ، معیوب شدن پمپ سوخت، مقاومت الکتریکی پمپ، رله پمپ سوخت، فشار سوخت و ایرادات سیم کشی مربوط به آن پرداخته می شود.

مشخصات دوره

199,000 تومان
199,000 تومان

نام‌نویسی حساب جدید

14 روز دسترسی رایگان به تمامی دوره های آموزش مکانیک، الکترونیک و عیب یابی

اهداف دوره

⦿ عیب 1: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 2: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 3: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است.فشار مدار سوخت رسانی را بررسی کنید. فشار سوخت بایستی 200 KPa باشد.
⦿ عیب 4: پمپ سوخت با روشن شده سوئیچ خودرو بطور مداوم کار میکند. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 5: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 6: پمپ سوخت خودرو با روشن شدن سوئیچ خودرو بطور مستمر ودائمی کار میکند.
⦿ عیب 7: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. فشار سوخت مدار سوخت رسانی از بین رفته است.
⦿ عیب 8: با روشن شدن سوئیچ خودرو پمپ سوخت بصورت دائم کار میکند. مدار رله پمپ سوخت را بررسی کنید.
⦿ عیب 9: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. سیستم سوخت رسانی فاقد فشار سوخت بوده و پمپ سوخت تعویض شده است. مدار کنترل پمپ سوخت رسانی را بررسی کنید.
⦿ عیب 10: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 11: مشتری از روشن شدن چراغ نشانگر ایراد موتور, در زمان گرم شدن موتور (در بعضی مواقع) شکایت دارد.
⦿ عیب 12: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 13: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. فشار سیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.
⦿ عیب 14: مشتری از روشن شدن چراغ نشانگر ایرادموتور خودرو پس از گرم شدن موتور شکایت دارد. سنسور لامبدا قبلا تعویض شده است.
⦿ عیب 15: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 16: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. مدار الکتریکی پمپ سوخت رسانی را بررسی کنید.
⦿ عیب 17: مشتری از روشن شدن چراغ نشانگر ایراد موتور پس از گرم شدن موتور شکایت دارد. گرمکن سنسور لامبدا را بررسی کنید.
⦿ عیب 18: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. مدار پمپ سوخت را بررسی کنید.

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.