شبیه ساز عیب یابی خودرو – انژکتورها

شبیه ساز عیب یابی خودرو – انژکتور

در این دوره به بررسی و عیب یابی معیوب شدن انژکتور، نشتی انژکتور، مقاومت الکتریکی سیم پیچ، مسدودی انژکتور و ایرادات سیم کشی مربوط به آن پرداخته می شود.

مشخصات دوره

199,000 تومان
199,000 تومان

نام‌نویسی حساب جدید

14 روز دسترسی رایگان به تمامی دوره های آموزش مکانیک، الکترونیک و عیب یابی

اهداف دوره

⦿ عیب 1: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده و موتور نامنظم کار میکند. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 2: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده و موتور نامنظم کار میکند.
⦿ عیب 3: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 4: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده و موتور نامنظم کار میکند. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 5: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده و موتور نامنظم کار میکند.
⦿ عیب 6: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است وموتور نامنظم کار میکند. شمع های موتور را بررسی کنید.
⦿ عیب 7: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. در زمان تحت بار قرار گرفتن موتور معمولا فیوز F2 میسوزد. علت را پیدا کنید.
⦿ عیب 8: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است. متاسفانه همکار شما از مولتی متر استفاده میکند . بایستی از اسیلوسکوپ استفاده نماید.
⦿ عیب 9: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است.انژکتورها را معاوضه(جابجا) کنید تا انژکتور معیوب مشخص گردد.
⦿ عیب 10: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده است.انژکتورها را معاوضه(جابجا) کنید تا انژکتور معیوب مشخص گردد. متاسفانه شما نمیتوانید قطعات را تعویض کنید.
⦿ عیب 11: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. فیوز F2 قبلا تعویض شده است. مقاومت الکتریکی انژکتور شماره 2 را بررسی کنید. در مستندات تعمیراتی وعیب یابی مقدار واقعی مقاومت الکتریکی انژکتور را پیدا کرده ودرصورت نیاز آنرا تعویض نمائید.
چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است.
⦿ عیب 12: مقاومت الکتریکی انژکتور شماره 1 را بررسی کنید. در مستندات تعمیراتی وعیب یابی مقدار واقعی مقاومت الکتریکی انژکتور را پیدا کرده ودرصورت نیاز آنرا تعویض نمائید.
⦿ عیب 13: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است. خودرو برای دومین مرتبه جهت رفع عیب مراجعه کرده, سنسور لامبدا, سنسور تشخیص جرم هوای ورودی وانژکتورها قبلا تعویض شده اند .فشار سوخت کنترل شده و نشتی هوا هم وجود ندارد. بررسی کنید چرا مخلوط هوا-سوخت ورودی موتور خیلی فقیر می باشد
⦿ عیب 14: مشتری از ریپ زدن موتور شکایت دارد و چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو, روشن شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 15: مشتری از ریپ زدن موتور شکایت دارد و چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو, روشن شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 16: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است. با استفاده از اسیلوسکوپ عملکرد انژکتورها را بررسی ومقایسه کنید.
⦿ عیب 17: مشتری از روشن شدن چراغ نشانگر عیب و ریپ زدن موتور شکایت دارد.
⦿ عیب 18: مشتری از ریپ زدن موتور خودرو شکایت دارد.
⦿ عیب 19: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده است. مدار الکتریکی انژکتور شماره 1را بررسی کنید.
⦿ عیب 20: ولتاژتغذیه انژکتور شماره 1 را بررسی کنید. مشتری از ریپ زدن موتور خودرو و روشن شدن چراغ نشانگر ایراد شکایت دارد.
⦿ عیب 21: مدار الکتریکی انژکتور شماره 2 را بررسی کنید. مشتری از ریپ زدن موتور خودرو و روشن شدن چراغ نشانگر ایراد شکایت دارد.

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.