شبیه ساز عیب یابی خودرو – فن خنک کننده

شبیه ساز عیب یابی خودرو – فن خنک کننده

در این دوره به بررسی و عیب یابی معیوب شدن فن خنک کننده،‌ ایرادات مقاومت الکتریکی فن، رله فن خنک کننده، قطعی سیم پیچ رله و ایرادات سیم کشی مرتبط با آن پرداخته می شود.

مشخصات دوره

199,000 تومان
199,000 تومان

نام‌نویسی حساب جدید

14 روز دسترسی رایگان به تمامی دوره های آموزش مکانیک، الکترونیک و عیب یابی

اهداف دوره

⦿ عیب 1: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد ) متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 2: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد (موتور جوش می آورد)
⦿ عیب 3: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد.(موتورجوش می آورد) فن خنک کننده را بررسی کنید.
⦿ عیب 4: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد (موتور جوش می آورد)
⦿ عیب 5: خودرو توسط یدک کش امدادی منتقل شده است .متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 6: فن سیستم خنک کننده بصورت دائم ویکسره کار میکند.
⦿ عیب 7: فن سیستم خنک کننده موتور بصورت دائم کار میکند. سیستم کنترل فن را بررسی کنید. توجه: در حال حاضر باتری خودرو خالی می باشد.
⦿ عیب 8: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد ) متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 9: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است. دمای موتور به اندازه نرمال افزایش نمی یابد. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 10: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد ) متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 11: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد ) متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 12: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد) از بخش تست عملگرهای دستگاه عیب یاب برای کنترل عملکرد فن خنک کننده استفاده کنید.
⦿ عیب 13: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده است.
⦿ عیب 14: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد (موتور جوش می آورد)
⦿ عیب 15: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد (موتور جوش می آورد)
⦿ عیب 16: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده است.
⦿ عیب 17: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد).ولتاژ تغذیه رله فن خنک کننده را بررسی کنید.
⦿ عیب 18: مشتری از مصرف بالای سوخت خودرو شکایت دارد. مدار الکتریکی و سنسور دمای موتور را بررسی کنید. آیا مشخصات سنسور دمای موتور با سنسور دمای هوا یکسان می باشد.
⦿ عیب 19: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است. مدار الکتریکی و سنسور دمای موتور را بررسی کنید. آیا مشخصات سنسور دمای موتور با سنسور دمای هوا یکسان می باشد
⦿ عیب 20: سیم ارتباطی دچار مشکل شده است. (قطعی بین فن ورله فن خنک کننده)
⦿ عیب 21: سیم ارتباطی دچار مشکل شده است. (قطعی بین فن ورله فن خنک کننده)
⦿ عیب 22: چراغ نشانگر ایراد موتور روشن شده است. کدهای خطا, پارامترهای اصلی و مدار الکتریکی سنسور دمای موتور را بررسی کنید.

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.