در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

200,000 تومان

200,000 تومان

اهداف دوره

انواع مدلهای موتور های پیستونی کدامند؟
بلوک سیلندر از چه اجزایی تشکیل شده است؟
سیلندر در کدام بخش موتور قرار میگیرد؟
چگونه میتوان از ایجاد گازهای احتراق در محفظه میل لنگ (کارتل) جلوگیری کرده و آنها را به محیط بیرون هدایت کرد؟
کدام بخش موتور حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت دورانی تبدیل می‌کند؟
کدام قطعه پیستون را به میل لنگ متصل می‌کند؟
نسبت لنگ به شاتون چیست؟ و چه نیروهایی به این مکانیزم اعمال می‌شوند؟
کدام قطعه موتور نیروی احتراق را به حرکت تبدیل می‌کند؟
مکانیزم لنگ شاتون چه تأثیری بر حرکت پیستون دارد؟
چگونه حجم کورس یک موتور را محاسبه می‌کنید؟
چگونه سرعت متوسط پیستون را محاسبه می‌کنید؟
علت قرار گرقتن گژن پین در وسط پیستون چیست؟
فلایویل چگونه باعث عملکرد نرم ویکنواخت موتور میشود؟
کدام قطعه ارتعاشات پیچشی میل لنگ را میرا (جذب) می‌کند؟
ترکمتر چگونه کار می‌کند؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، مجموعه دنده سیاره ای، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.