در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.

اهداف

با توجه به موتور های پیستونی کدام مدلها وجود دارد؟
چه اجزایی بلوک سیلندر را تشکیل می‌دهند؟
در کدام قطعه می‌توانید سیلندر را پیدا کنید؟
چگونه میتوان از ایجاد گازهای احتراق در محفظه میل لنگ (کارتل) جلوگیری کرد و آنها را به محیط بیرون راند؟
کدام عضو حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت دورانی تبدیل می‌کند؟
کدام قطعه پیستون را به میل‌لنگ متصل می‌کند
نسبت لنگ به شاتون چیست و چه نیروهایی به این مکانیزم اعمال می‌شوند؟
کدام عضو نیروی احتراق را به حرکت تبدیل می‌کند؟
مکانیزم لنگ شاتون چه تأثیری بر حرکت پیستون دارد؟
چگونه حجم کورس یک موتور را محاسبه می‌کنید؟
چگونه سرعت متوسط پیستون را محاسبه می‌کنید؟
برای چه گژن پین در وسط پیستون قرار نگرفته است؟
چگونه فلایویل عملکرد نرم موتور را تامین می‌کند؟
کدام عضو ارتعاشات پیچشی را میرا (جذب) می‌کند؟
ترک متر چگونه کار می‌کند؟
نام پوسته‌ای که برای مکانیزم سوپاپ است چیست؟
وظیفه، موقعیت و شکل میل بادامک چگونه است؟
برای بهبود علمکرد موتور و مصرف سوخت چه باید انجام دهیم؟
چه چیزی مسیر خروجی (اگزوز) را باز یا بسته می‌کند
کدام سیستم سوپاپ‌ها را قادر به باز و بسته شدن می‌نماید؟
میل بادامک چگونه چرخانده می‌شود؟
آلترناتور، کمپرسور کولر و پمپ هیدرولیک فرمان چگونه چرخانده می‌شوند؟
چگونه می‌توان از ورود ذرات ریز هوا به داخل موتور جلوگیری کرد؟
برای درستی اندازه‌گیری از چه وسیله‌ای می‌توانید استفاده کنید؟
چه ابزاری برای اندازه‌گیری لقی یاتاقان استفاده می‌شود؟
مکانیزم احتراق چطور میتواند انرژی را تحویل دهد؟
کدام اصل معمولاً در موتورهای دو زمانه استفاده می‌شود؟
کدام اصل در یک موتور خودرو استفاده می‌شود؟
چه چیزی نسبت بین حجم بالای پیستون در BDC به حجم بالای پیستون در TDC را نشان می‌دهد؟
چگونه وضعیت سیستم خنک‌کننده را روی داشبورد می‌بینید که به‌درستی کار می‌کند؟
چه نوع روغن‌کاری در خودرو استفاده می‌شود؟
کدام دور موتور بیشترین قدرت را تولید می‌کند؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.