در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.

مشخصات دوره

250,000 تومان

250,000 تومان

اهداف دوره

پوسته ومحافظ‌ مربوط به مکانیزم سوپاپ ها از چه اجزایی تشکیل شده است؟
وظیفه موقعیت میل بادامک چیست؟ و شکل میل بادامک چه کاربردی دارد؟
برای بهبود عملکرد موتور و مصرف بهینه سوخت چه اقدامی باید انجام دهیم؟
چه قطعه ای مسیر خروجی دود را بازو بسته می‌کند؟
چه مکانیزمی باعث باز وبسته شدن سوپاپ‌ها می شود؟
چه مکانیزمی باعث چرخش میل بادامک می‌شود؟
آلترناتور،کمپرسور کولر و پمپ هیدرولیک فرمان بوسیله چه مکانیزمی فعال میشوند؟
چگونه می‌توان از ورود ذرات ریز وگرد وخاک به داخل موتور جلوگیری کرد؟
برای اندازه‌گیری دقیق قطعات از چه وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد؟
برای اندازه‌گیری لقی یاتاقان ها از چه ابزارو یا مکانیزمی استفاده می‌شود؟
مکانیزم احتراق موتور, انرژی احتراق را چگونه منتقل می نماید؟
در موتورهای دو زمانه معمولا از کدام اصل احتراق استفاده می‌شود؟
در موتورهای خودرو, معمولا از کدام اصل احتراق استفاده می‌شود؟
نسبت بین حجم بالای پیستون در BDC به حجم بالای پیستون در TDC بیانگرچه پارامتری است؟
عملکرد صحیح سیستم خنک‌کننده موتور چگونه تشخیص داده میشود؟
انواع سیستم های روغن‌کاری در موتور خودرو کدامند؟
در کدام دور موتور, بیشترین مقدار قدرت موتور تولید می‌شود؟
انواع موتور های پیستونی کدام اند؟
بلوک سیلندر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، مجموعه دنده سیاره ای، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.