شبیه ساز عیب یابی خودرو – کنترل مدیریت موتور

شبیه ساز عیب یابی خودرو – ECU موتور

در این دوره به بررسی و عیب یابی معیوب شدن ECU موتور، تعویض و برنامه ریزی مجدد ECU موتور به وسیله دستگاه عیب یاب و ایرادات سیم کشی مرتبط با آن پرداخته می شود.

مشخصات دوره

299,000 تومان
299,000 تومان

نام‌نویسی حساب جدید

14 روز دسترسی رایگان به تمامی دوره های آموزش مکانیک، الکترونیک و عیب یابی

اهداف دوره

⦿ عیب 1: مشتری از عدم عملکرد پدال گاز شکایت دارد.
⦿ عیب 2: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد (موتور جوش می آورد)
⦿ عیب 3: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 4: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 5: مشتری از ریپ زدن موتور خودرو شکایت دارد. ECUموتور را تعویض کرده و ECU جدید را برنامه ریزی کنید.(بوسیله دستگاه عیب یاب)
⦿ عیب 6: مشتری از عدم عملکرد پدال گاز شکایت دارد. ECUموتور را تعویض کرده و ECU جدید را برنامه ریزی کنید.(بوسیله دستگاه عیب یاب)
⦿ عیب 7: مشتری از ریپ زدن موتور خودرو شکایت دارد. متاسفانه همکار شما از مولتی متر استفاده میکند . بایستی از اسیلوسکوپ استفاده نماید.
⦿ عیب 8: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. ECUموتور را تعویض کرده و ECU جدید را برنامه ریزی کنید.(بوسیله دستگاه عیب یاب)
⦿ عیب 9: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد) ECUموتور را تعویض کرده و ECU جدید را برنامه ریزی کنید.(بوسیله دستگاه عیب یاب)
⦿ عیب 10: خودرو در محفظه موتور(زیر کاپوت) دچار آتش سوزی شده ومشتری خودش دسته سیم ها و موتور را تعویض کرده است. در حال حاضر خودرو قادر بحرکت بوده ولی نامنظم کار میکند.
⦿ عیب 11: مشتری از ریپ زدن موتور خودرو شکایت دارد. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد. مشاوره وراهنمایی مناسب تعمیر این خودرو را در برگه دستور تعمیر یادداشت کنید.
⦿ عیب 12: دمای موتور خودرو بیش از حد افزایش می یابد. (موتورجوش می آورد) متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد. مشاوره وراهنمایی مناسب تعمیر این خودرو را در برگه دستور تعمیر یادداشت کنید.
⦿ عیب 13: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد مشاوره وراهنمایی مناسب تعمیر این خودرو را در برگه دستور تعمیر یادداشت کنید.
⦿ عیب 14: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 15: مشتری از مصرف زیاد سوخت خودرو شکایت دارد. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 16: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو, پس از رسیدن موتور به دمای نرمال, روشن میشود. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد. از سنسور لامبدا برای بررسی وضعیت مخلوط هوا-سوخت موتور استفاده کنید.
⦿ عیب 17: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده و مشتری از دیر روشن شدن خودرو شکایت دارد. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 18: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده و مشتری از احساس بوی سوخت در خودرو شکایت دارد. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 19: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 20: مشتری از یک اتصال شل در داشبورد خودرو شکایت دارد. متاسفانه امکان استفاده از بخش سیستم عیب یابی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب برای این خودرو وجود ندارد.
⦿ عیب 21: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 22: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. کنترل یونت موتور هیچ پاسخی نمیدهد.
⦿ عیب 23: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو پس از رسیدن موتور به دمای نرمال روشن میشود.
⦿ عیب 24: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.
⦿ عیب 25: چراغ نشانگر ایراد موتور خودرو روشن شده است.
⦿ عیب 26: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.ولتاژهای تغذیه و اتصال بدنه کنترل یونیت موتور را بررسی کنید.
⦿ عیب 27: مشتری از صدای غیر عادی در داشبورد شکایت دارد.
⦿ عیب 28: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. مدار الکتریکی رله اصلی را بررسی کنید.
⦿ عیب 29: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است.اتصال بدنه های ECU را بررسی کنید.
⦿ عیب 30: چراغ نشانگر ایراد موتورخودرو روشن شده است. مدار الکتریکی سنسور لامبدا را بررسی کنید.
⦿ عیب 31: چراغ نشانگر ایراد موتور خودروروشن شده است. مدار الکتریکی سنسور اثر هال را بررسی کنید.
⦿ عیب 32: خودرو در زمان رانندگی وحین حرکت متوقف وخاموش شده و توسط یدک کش امدادی منتقل شده است. فیوز F6 در اثر یک اتصالی کوتاه سوخته است. قطعه ای که باعث اتصالی کوتاه شده را تعویض کنید.

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.